ZA GRAMATICKÉ ANI PRAVOPISNÉ CHYBY NERUČÍM :-))))))))))))))))))))))

Profil

Osobní

Oblíbené

Hudba

Spisovatel

Jídlo

Místo

Obec, kde bydlíte

Sport

Koníček

Povaha